1. Home
  2. Baggrund
  3. Politiet slår ned på fartsyndere
0

Politiet slår ned på fartsyndere

Politiet slår ned på fartsyndere
0
0

Antallet af sigtelser for overtrædelse af færdselsloven er løbende steget de senere år, samtidig bliver færre dræbt i trafikken. I 2011 rejste politiet 516.915 sigtelser for overtrædelse af færdselsloven, hvilket er knap 30.000 flere sigtelser end i 2010 og knap 50.000 flere end i 2009. Mere end halvdelen af sigtelserne drejer sig om overtrædelser af hastighedsbegrænsningerne.

Denne udvikling er et resultat af, at politiet har styrket kontroltrykket på vejene. Samtidig viser de foreløbige opgørelser fra Vejdirektoratet, at antallet af dræbte i trafikken i 2011 er faldet til 200. Det er 55 færre dræbte end i 2010, et fald på 27,5 %, hvor antallet af trafikdræbte i forvejen var på et historisk lavt niveau.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg udtalte:

”Jeg er meget tilfreds med, at politikredsene gennem deres synlige indsats er med til at sikre trygheden på vejene – og det stigende antal sigtelser viser, at der er behov for vores indsats. Der fortsat alt for mange, som kører for hurtigt, taler i mobiltelefon eller er påvirket af spiritus og dermed ikke viser den fornødne respekt for deres medtrafikanter. Så selvom jeg glæder jeg mig over, at vores indsats er medvirkende til, at antallet af dræbte i trafikken bliver ved med at falde, er det nødvendigt, at vi fortsætter vores indsats.”

En anden forklaring på det rekordlave tal for antal af trafikdræbte i de senere år, kunne være det rekordstore salg af nye biler, der siden ændringen af registreringsafgiftloven i april 2007, har medført et stigende salg af især små nye biler, med bedre sikkerhedssystemer end den gennemsnitlige bil, der i 2007 var 12 år gammel.