1. Home
  2. Baggrund
  3. Trafikulykker skyldes først og fremmest dårlige bilister
0

Trafikulykker skyldes først og fremmest dårlige bilister

Trafikulykker skyldes først og fremmest dårlige bilister
0
0

Der kan ligge mange faktorer bag ved de ulykker, der sker på vejene, men indbyggerne i de nordiske lande er enige om, at det er den, som sidder bag rattet, som oftest er skyld i trafikulykker. Svenskerne er mest overbeviste om dette. Hele 93 procent af svenskerne mener, at det er bilisternes manglende kompetencer, som er årsagen til ulykker. I Norge og Finland ligger 83 procent på samme linje, mens det tilsvarende tal i Danmark er 77 procent.

Som den næst væsentligste årsag ses alkohol- eller narkotikapåvirkede førere som en ulykkesrisiko. Også her er der stor enighed blandt svenskerne, da otte ud af 10 (82%) mener dette. 77 procent af finnerne har samme opfattelse. Danskerne og nordmændene er noget mindre bekymrede over, i hvor høj grad alkohol og narkotika fører til trafikulykker. Henholdsvis 65 og 62 procent mener, at det er den mest normale årsag til ulykker i trafikken.

Læs også:  9 tips til at køre sikkert og lovligt på de tyske veje

Dækkenes kvalitet anses også for at være af stor betydning for trafiksikkerheden ifølge Goodyears Dækbarometer. I Sverige svarer den største andel i hele Norden, 70 procent, at gamle og slidte dæk fører til flere ulykker på vejene. I det øvrige Norden udgør den tilsvarende andel godt 50 procent.

Derimod erkender ikke engang halvdelen af indbyggerne i de nordiske lande risiciene ved at overskride hastighedsgrænserne. Mindst bekymrede er nordmændene. Så få som 13 procent svarer, at for hurtig kørsel er den mest almindelige, bagvedliggende årsag til trafikulykker.

Hyppige årsager til trafikulykker