1. Home
  2. Bilmærker
  3. Audi
  4. Ødelagte bilruder skal blive til nye ruder til Audi Q4 e-tron
0

Ødelagte bilruder skal blive til nye ruder til Audi Q4 e-tron

Ødelagte bilruder skal blive til nye ruder til Audi Q4 e-tron
0
0
  • Lukket kredsløb med brugte bilruder, der genbruges til nye bilruder
  • 1 års testdrift: genbrugsproces, kvalitet og processikkerhed undersøges
  • Sammenlignet med fremstillingen af nyt glas udledes der op til 30 % færre CO2-emissioner ved genanvendelse af brugte ruder

Revnede bilruder havner ofte hos en ophugger, når ruderne ikke kan repareres. Der har ikke tidligere eksisteret et lukket materialekredsløb til beskadiget glas fra biler, men nu påtager Audi og partnervirksomhederne Reiling Glas Recycling, Saint-Gobain Glass og Saint-Gobain Sekurit sig et pionerarbejde i et fælles pilotprojekt. Partnervirksomhederne vil omdanne beskadigede bilruder til nyt glasmateriale og har i den forbindelse udviklet en proces i flere trin: Bilruden knuses først i en innovativ genbrugsproces. Derefter frasorteres alle materialer, der ikke er glas – fx limrester – og glasgranulatet smeltes og forarbejdes til nyt pladeglas. Dette pladeglas bliver derefter til en ny bilrude. Hvis pilotprojektet bliver en succes, skal de bilruder, der er fremstillet på denne måde, anvendes til modellerne i Audi Q4 e-tron-modelrækken.

Med dette pilotprojekt tager Audi sammen med partnervirksomhederne udfordringen op med at skabe et lukket materialekredsløb til bilruder. Projektet er en del af Audis Circular-Economy-strategi. Koncernen ser på sine produkter i hele deres livscyklus. De anvendte råstoffer skal så vidt muligt indgå i produktionsprocessen igen, når de ikke længere kan anvendes. På den måde kan man i forbindelse med udvikling og produktion spare ressourcer og reducere miljøpåvirkningen i hele værdikæden. Allerede fra 2017 har Audi indført aluminiumsrester fra presseværket i et tilsvarende lukket kredsløb.

”Det er vores målsætning at anvende sekundære materialer alle de steder, hvor det er teknisk muligt og giver økonomisk mening”, fortæller Marco Philippi, der er indkøbsstrategichef. ”Eksempelvis har gamle bilruder indtil nu ikke været brugt til produktionen af nye bilruder. Det vil vi gerne lave om på.”

Genanvendelsen af de beskadigede ruder medfører, at der sammenlagt skal bruges mindre energi og færre råstoffer til produktionen af ruder – og anvendelsen af genbrugsmaterialer giver mulighed for at reducere behovet for primære materialer som fx kvartssand. De bilruder, der produceres på denne måde, vil på længere sigt blive brugt i serieproduktionen af Audi Q4 e-tron-modellerne. Hvis det lykkes at forarbejde beskadigede bilruder til nye ruder, har det flere fordele: Rudeglassets høje kvalitet bibeholdes, og sammenlignet med fremstillingen af nyt glas udledes der op til 30 % færre CO2-emissioner ved genanvendelse af brugte ruder.

1. trin: Glasset fra bilerne bearbejdes, og materialerne sorteres

Pilotprojektet med genbrug af glas starter hos udvalgte forhandlere i Volkswagen koncernens servicepartnernetværk i Tyskland. Hvis en kunde har en bil med en beskadiget rude, undersøger servicepartneren, om ruden kan repareres, og hvis det ikke er tilfældet, bliver ruden udskiftet, og den beskadigede rude overdrages til genbrug.

Dernæst afleveres de beskadigede ruder til Reiling Glas Recycling. Der bliver de først knust og bearbejdet. I den forbindelse fører Reiling for første gang gammelt glas fra biler tilbage til produktionen af pladeglas. Tidligere blev brugt glas fra biler ikke genbrugt til produktion af pladeglas, men til andre anvendelsesformål med mindre strenge krav som drikkeflasker. Og her kommer projektet ind i billedet – partnervirksomhederne vil bearbejde det beskadigede glas, så den oprindelige kvalitet genoprettes.

Fremmede materialer som PVB-kunststof, rudeindfatninger, metal og ledninger som fx varmetråde og antennekabler sorteres fra hos Reiling Glas Recycling. Frasorteringen sker ved hjælp af magneter, ikke-jern-metal-udskillere, udsugningsanlæg og elektrooptiske sorteringsaggregater. PVB-kunststof skal på sigt også indgå i bilernes kredsløb.

2. trin: Glasskårene forarbejdes til nyt basisglas, der bruges til produktion af bilruder

I det næste trin af genbrugsprocessen forarbejder Saint-Gobain Glass i Herzogenrath i Nordrhein-Westfalen det bearbejdede glas, som i størst muligt omfang er renset for reststoffer, til pladeglas. I den forbindelse bliver glasgranulatet sorteret og adskilt med henblik på en renhedskontrol for kvalitet eller farve, hvorefter glasset lagres i siloer. Renheden og ensartetheden af det genbrugte glasmateriale er en forudsætning for fremstillingen af nyt basisglas. Saint-Gobain Glass blander derefter genbrugsmaterialet med blandt andet kvartssand, soda og kalk, der er grundmaterialerne i glas. Forholdet mellem genbrugsmateriale og de andre materialer vil i første omgang være variabelt mellem 30-50 %.

I pilotprojektet med Audi er der påregnet ca. 40 t genbrugt glas fra biler. ”For os er dette kredsløb med fremstilling af nye bilruder med brugt glas et vigtigt skridt på vejen til en ressource- og energibesparende produktion af bilruder”, udtaler Markus Obdenbusch, som er produktionschef hos Saint-Gobain på lokationen i Herzogenrath.

Pladeglasset formes først til firkantede enheder med en størrelse på ca. 3×6 m. Derefter fremstiller søstervirksomheden Saint-Gobain Sekurit bilruderne i den videre proces.

Foruden pilotprojektet sammen med Audi har Saint-Gobain Glass sat sig som mål, at de inden for de kommende 3 år vil anvende op til 30.000 t glasskår i produktionen i Herzogenrath, og ved en typisk dagsproduktion vil virksomheden dermed udlede op til 75 t mindre CO2.

3. trin: Bilruderne af genbrugsglas skal anvendes til Audi Q4 e-tron-modelrækken

De tre deltagende partnervirksomheder vil i første omgang teste processen i 1 år for at samle erfaringer vedrørende materialekvalitet, stabilitet og omkostninger. Hvis genbrugen af glas kan ske på en økonomisk og miljømæssigt fornuftig måde, skal bilruderne fremstillet af genbrugsglas anvendes til Audi Q4 e-tron-modelrækken.

Pressemedelse Audi