1. Home
  2. Baggrund
  3. Forslag om forsøgsordning med kørekort til 17-årige
0

Forslag om forsøgsordning med kørekort til 17-årige

0
0

Tilbage i folketingsåret 2012-13 blev et forslag om, at lave en forsøgsordning med kørekort til 17-årige fremsat. Forslaget kom dog aldrig videre, men nu er det genfremsat.

Der foreslås en 3-årig forsøgsordning, der skal træde i kraft januar 2015. Hvis forslaget bliver godkendt gennem første og anden behandling, så vil 17-årige få mulighed for at erhverve kørekort kategori B på samme måde, som det nu sker for 18-årige. Den 17-årige skal dog køre under ”overvågning” fra en erfaren bilist, indtil personen fylder 18 år, og dermed har kørekort på almindelige vilkår iht. færdselsloven. En erfaren bilist defineres som en person, der har haft kørekort i minimum 10 år, og ikke har nogen domme for grove færdselsforseelser eller spirituskørsel.

Hvis en 17-årig bilist bryder reglen om, at der skal være en erfaren bilist med i bilen, skal der være en sanktion i form af inddragelse af retten til at føre bil, indtil de er 19 år, samt en bøde.

Læs også:  Juli bød på vækst i bilsalget

I Tyskland har man haft stor succes med den foreslåede ordning, hvilket kan ses ved, at alvorlige ulykker blandt unge bilister er reduceret med mere end 20 %!

Forslaget blev fremsat d.22/11-13, og det er Kristian Pihl Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF) som står bag. Forslaget skal til første behandling d.21/1-14.